آموزش کلمه گمان توسط استاد محمد شیرازی

آموزش خوشنویسی با قلم نی نیازمند تمرین و ممارست بسیار است. برای آموزش خوشنویسی علاوه بر شرکت در کلاس های خوشنویسی، می توانید از طریق آموزش خوشنویسی با کتاب آموزشی و یا استفاده از فیلم اموزش خوشنویسی اساتید خوشنویسی نیز در تمرین خوشنویسی پیشرفت نمایید.

در این ویدیوی اموزشی خوشنویسی با قلم ، آموزش کلمه گمان با قلم درشت به خط نستعلیق توسط استاد محمد شیرازی تقدیم حضور شما شده است. از این آموزش می توانید در نگارش کلمات کمان ، گمان ، کما و … به خط نستعلیق با قلم استفاده نمایید.

در ماناخط سعی می کنیم هفته ای ۲ آموزش خوشنویسی با قلم و آموزش خوشنویسی با خودکار از اساتید بزرگ خوشنویسی منتشر کنیم. به شما هنرمند عزیز توصیه می کنیم حتما به ماناخط سر بزنید تا این آموزش های مفید و کاربری را از دست ندهید.

 

اشتراک گذاری