• عمر بسیار بالا
  • بسیار سفت و محکم
  • صاف و بدون تاب
  • پرگوشت
  • کیفیت بسیار عالی