• عمر بسیار بالا
  • سفت و محکم
  • صاف و بدون تاب
  • پرگوشت
  • کیفیت بالا