• غلظت بسیار بالا
  • کیفیت عالی
  • مناسب برای تمام دانگ های قلم