کتاب بهار در پاییز
آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی در کتاب بهار در پاییز

مقدمه

کتاب خوشنویسی بهار در پاییز، یکی از مجموعه آثار استاد غلام حسین امیرخانی است که در دارای ۷۷ چلیپا می باشد. کتاب بهار در پاییز چند بخش دارد که هر بخش آن به موضوع خاصی اشاره می کند و اشعار چلیپا ها مربوط به آن موضوع است.

 

در ادامه چند اثر از بخش اول این کتاب را، با نام ایران، مشاهده می کنید.

اشتراک گذاری