آثار خوشنویسی محمود رهبران (بخش اول)
آثار خوشنویسی محمود رهبران (بخش اول)


مقدمه

استاد محمود رهبران، از برترین اساتید خوشنویسی در حال حاضر هستند. به طوری که خط و هنر ایشان نزد تمام خوشنویسان، شیرین و دوست داشتنی محسوب می شود.

در ادامه، ۱۰ اثر بسیار زیبا، از این استاد بزرگ، به خط نستعلیق آورده شده است.

اشتراک گذاری