لوگوی انجمن خوشنویسان
انجمن خوشنویسان ایران


تاریخچه

انجمن خوشنویسان یک موسسه غیردولتی بوده که در سال ۱۳۲۹ توسط اساتادان سید حسین میرخانی، علی اکبر کاوه، ابراهیم بوذری، سید حسن میرخانی و دکتر مهدی بیانی، زیر نظر وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاسیس شد.

باغ انجمن خوشنویسان و تندیس معروف هیچ
باغ انجمن خوشنویسان و تندیس معروف هیچ

نحوه اداره این انجمن از همان ابتدا به صورت شورایی بوده. در حال حاضر ریاست انجمن خوشنویسان ایران(ریاست شورای عالی) را استاد غلام حسین امیرخانی و مدیریت اجرایی را آقای عارف بیاتی بر عهده دارد.

امیرخانی
استاد غلام حسین امیرخانی


شعب انجمن خوشنویسان ایران

این موسسه در سراسر کشور شعب متعدد و بسیاری دارد، که باعث شده تا هنرجویان بتوانند نزدیک ترین شعبه انجمن خوشنویسان به محل زندگی خود را انتخاب کنند. با کلیک بر روی لینک " شعب انجمن خوشنویسان ایران " می‌توانید لیست این شعب را از سایت خود انجمن خوشنویسان دریافت کنید.


سطوح آزمون ها و مفاد آن

سالانه چندین آزمون، در سطوح مقدماتی، متوسط، خوش، عالی، ممتاز، فوق ممتاز و استادی، توسط انجمن خوشنویسان ایران برگزار می‌شود. مفاد هر یک از آزمون ها که در سطوح مختلف، هنرجویان را به چالش می‌کشد، به شرح زیر است:

سطح مقدماتی: شامل یک سطر یا یک مصراع با قلم مشقی

سطح متوسط: شامل یک سطر یا یک مصراع با قلم مشقی (کمی دشوارتر از سطح مقدماتی)

سطح خوش: شامل یک بیت شعر با قلم مشقی و سپس همان بیت با قلم کتابت

سطح عالی: این سطح شامل سه مرحله است:
۱- نستعلیق عالی که در آن دو بیت شعر به صورت چلیپا نوشته می‌شود.

۲- کتابت عالی که شامل نوشتن یک حکایت یا یک داستان ۱۰ تا ۱۲ خطی است.

۳- خط دوم که شامل یکی از خطوط ثلث یا نسخ قرآنی بوده که از هر کدام یک حدیث یا یک آیه قرآنی امتحان گرفته می‌شود. و یا خط شکسته نستعلیق که یک چلیپا از آن امتحان گرفته می‌شود.

سطح ممتاز: این سطح مشابه سطح عالی است با این تفاوت که سنگینی و سختی کلمات آن بیشتر است. همچنین کتابت مرحله دوم به ۱۵ تا ۲۰ خط می‌رسد.

سطح فوق ممتاز: در این سطح هنرجویان باید به مدت دو سال، در کلاس هایی که اساتیدش، مدرک استادی دارند، شرکت کنند و مراحل آن نیز شامل کتابت، چلیپا، کتیبه و سیاه مشق می‌باشد.

نکته مهمی که در اینجا باید ذکر شود این است که انجمن خوشنویسان به تازگی اعلام کرده که هنرجویان می‌توانند آمون خط دوم(مرحله سوم از سطح عالی) را، به صورت اختیاری و به خواست خود امتحان بدهند. (البته لازم به ذکر است که این موضوع در دست بررسی های بیشتر است و هنوز به تایید نهایی نرسیده است.)


شورای تصحیح امتحانات

بعد از این که هنرجویان، در هر یک از سطوح، در آزمون ها شرکت کردند، برگه های امتحانی هر یک از این هنرجویان، با حفظ محرمانگی، به شورای تصحیح داده می‌شود.

تصحیح اوراق امتحانات دی ماه سال 1396
تصحیح اوراق امتحانات دی ماه سال ۱۳۹۶

این شورا متشکل از بهترین اساتید هنر خوشنویسی در سراسر کشور است، که در آن با رعایت کامل محرمانگی، به تصحیح هر یک از برگه ها می‌پردازند.

تصحیح اوراق امتحانات دی ماه سال 1396
تصحیح اوراق امتحانات دی ماه سال ۱۳۹۶


قابلیت همسان سازی مدارک

وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی یک امتیازی که به هنرجویان انجمن خوشنویسان می‌دهد، قابلیت همسان سازی مدارک انجمن خوشنویسان به مدارک دانشگاهی است.

این وزرات خانه برای مدارک استادی، فوق ممتاز و ممتازی که از طرف انجمن خوشنویسان به هنرجویان داده می‌شود، به ترتیب مدارک درجه یک هنری، درجه دو هنری و درجه سه هنری، صادر می‌کند.

مدارک درجه یک هنری، درجه دو هنری و درجه سه هنری، پس از همسان سازی، به ترتیب تبدیل به مدارک دکتری، فوق لیسانس و لیسانس می‌شوند.

اشتراک گذاری